+421 944 262 360Po-Pia 10.00-17.00

CZ SK

Info o nákupe Recenzie Kontakty

Menu

Informácie o nákupe

Ochrana osobních dat:

Provozovatel internetového obchodu Manvel.sk, Pavel Šánek se sídlem Zahrádky 218, Křemže, 382 03, IČ:735 51 694 , prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dbá na jejich ochranu.
Osobní údaje, které nám poskytujete, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), zpracováváme transparentně a zodpovědně. Kdykoliv máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a to na adrese sídla.
K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Kontaktní údaje správce

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Správcem vašich osobních údajů je Pavel Šánek se sídlem Zahrádky 218, Křemže, 382 03, IČ:735 51 694, zapsán pod č.j. 01/0754/05/Ž u živnostenského úřadu v Českém Krumlově.
Kontaktní údaje správce adresa pro doručování: Pavel Šánek, Dlouhá 13, České Budějovice, 370 11. email: info@manvel.sk

Námitky a právo na informace

Vaším právem je požádat o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme nejpozději ve lhůtě 30 dnů.
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejspu zpracovány v souladu s platnou legislativou, máte právo vznést námitku. Také je Vaším právem možnost obrátit se s námitkou na dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Doba Uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Další příjemci osobních údajů

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, Heureka.sk a Zboží.cz; těmto pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

Zasílání novinek na email

V případě uskutečněné objednávky budete dostávat na základě oprávněného zájmu od Manvel.sk, Pavel Šánek aktuální nabídky produktů a novinek prostřednictvím emailu, který nám sdělíte při odeslání objednávky. Takto získaná emailová adresa není nikdy předávána žádným dalším subjektům.
V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již novinky na email nechcete dostávat, můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas buď písemně na adresu sídla společnosti nebo odmítnutím pomocí odkazu zaslaném v e-mailu novinek.

Soubory cookie

Při návštěvě našich webových stránek využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, nejsou nijak zpracovávány ani odesílány jiné straně, pouze bez nich nedokážeme zajistit funkčnost webových stránek.

Rozsah zpracování osobních údajů

Manvel.sk, Pavel Šánek bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů:
Přihlášení k odběru novinek emailem:
doba zpracování: do odvolání; osobní údaje: email; účel zpracování: zasílání novinek emailem z webu Manvel.sk; právní titul: oprávněný zájem;
Dotazník spokojenosti s nákupem:
doba zpracování: do odvolání; osobní údaje: email, informace o zakoupeném zboží; účel zpracování: zasílání doatzníku spokojenosti na email pro vyhodnocení kvality služeb eshopu, právní titul: oprávněný zájem;
Objednávka:
doba zpracování: účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů max. 10 let; osobní údaje: Jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, email, telefon, název společnosti, DIČ, IČ, IP adresa; účel zpracování: vyřízení a dodávka objednávky, právní titul: plnění smlouvy;